Open Webmail Help >> Gebruik van uw Postvak In

Uw Postvak In is de plaats waar uw nieuwe berichten standaard terechtkomen. Mocht u een filter aangemaakt hebben, dan is het mogelijk de sommige berichten in een andere map terecht komen. (Zie Opzetten van een filter voor meer informatie over filters). Wanneer u een bericht ontvangt, wordt dit in een lijst weergegeven:

De eerste kolom van deze lijst geeft de status van het bericht aan. De gele gesloten enveloppe staat voor ongeopende e-mail berichten. De gehele regel achter de gele enveloppes is tevens dik gedrukt. Ook om aan te geven dat u dit bericht nog niet hebt geopend. De enveloppe voor het tweede bericht is wit en geopend. Dit houd in dat u het bericht reeds geopend heeft. De tekst achter de witte enveloppen is dun gedrukt. U kunt de status van uw berichten wijzigen door op de enveloppe voor het bericht te klikken. Als u op een ongelezen (gele) enveloppen klikt, wordt het bericht gemarkeerd als gelezen. Als u daarentegen op een gelezen (witte) enveloppen klikt, wordt het bericht gemakeerd als ongelezen.

De tweede kolom is de Datum waarop u het bericht heeft ontvangen. Het weer te geven datum formaat, in dit geval MM-DD-YYYY, kunt u instellen. (Zie Weergave instellingen voor meer informatie). In dezelfde kolom wordt u ook verteld op welk Tijdstip u het bericht heeft ontvangen. In dit geval staat de tijd ingesteld op het 12-uurs formaat. Ook de tijdsweergave kunt u wijzigen in de Weergave instellingen .

De Afzender kolom geeft aan van wie u het bericht heeft ontvangen. U kunt op de afzender naam klikken om een bericht te sturen aan deze persoon. (Zie Aanmaken van berichten ).

De Onderwerp kolom geeft het onderwerp dat de verzender heeft gekozen weer. Dit zou een korte omschrijving kunnen zijn van het bericht dat u ontvangen heeft. Op het moment dat u op het onderwerp klikt, opent u het gehele bericht ter inzage.

De grootte van het bericht geeft aan hoeveel ruimte het bericht op de server in neemt. De grootte wordt weergegeven in Bytes .

Als laatste kolom in het berichten overzicht is er de Selectievakje. U kunt hiermee berichten markeren en er vervolgens een handeling mee uitvoeren. Het bovenste selectievakje vlak naast het woord grootte geeft u de mogelijkheid ALLE berichten op de huidige pagina in één keer te selecteren. Meer over dit selectievakje en de mogelijkheden in het hoofdstuk De hoofd menubalk .

 
<< Basis instellingen Lezen van een bericht >>
 
Over Open Webmail Help